Mbo Onderhoud Sportvelden

#Tuinvak 12-03-2018
Mbo Onderhoud Sportvelden

Mbo Onderhoud Sportvelden
Op 8 maart, de Dag van de Sportaccommodaties, hebben Branchevereniging VHG, Cumela Nederland, BSNC en NGAGolf het landelijk keuzedeel 'Onderhoud van sportvelden en golfbanen' gepresenteerd. Dit initiatief is ontwikkeld in samenwerking met de onderwijspartners AOC Oost, Wellant, Aeres MBO Barneveld en Helicon. De vraag naar beginnend beroepsbeoefenaren met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud en beheer aan sportvelden en golfbanen neemt sterk toe. Mbo-studenten die zich in dit vakgebied willen verdiepen, kunnen nu dit speciaal ontwikkelde keuzedeel volgen, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waar zij zitten. Ze leren via E-learning, praktijkdagen bij bedrijven, stages en stageopdrachten en leggen tot slot een branche-examen af. Mbo-studenten kunnen zich sinds enkele jaren door middel van keuzedelen specialiseren in bepaalde onderwerpen. Voor scholen is het lastig om het onderwerp Onderhoud van Sportvelden en Golfbanen aan te bieden, omdat de aantallen leerlingen te klein zijn om volledige klassen te vormen en omdat zij de specifieke expertise missen.