Meer duurzaam hout

#interieurbouw 27-02-2023
Meer duurzaam hout

Meer duurzaam hout


Half juli publiceerde Stichting Probos het rapport ’Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015’ waarin staat dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt van 13,3% in 2005 naar 83,3% in 2015 is gestegen. Een mooie nationale prestatie waaraan de leden van de VVNH een substantiële bijdrage hebben geleverd. De analyse die Probos van de VVNH rapportagegegevens over 2016 maakte laat zien dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout van de VVNH in 2016 verder is gestegen. Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2016 ca. 1.7 miljoen m3 hout en plaatmaterialen importeerden, waarvan 90,2 % met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Alle drie de productgroepen hardhout, naaldhout en plaatmateriaal laten over 2016 stijgingen zien. Bij hardhout (inclusief tropische hardhout) steeg het aandeel duurzaam van 60,7% in 2015 naar 61,4% in 2016. Naaldhout steeg in dezelfde periode van 96,8% naar 97,9% en plaatmateriaal van 90,6% naar 92,3%.
www.vvnh.nl