Meer groene leerlingen

#Tuinvak 16-02-2021
Meer groene leerlingen

Het aantal bbl-leerlingen in de groenbranche is vorig jaar gestegen met 141, een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit cijfers van het fonds Colland Arbeidsmarkt van het aantal uitgekeerde bbl-subsidies. 
Meer groene leerlingen
Volgens sociale partners is deze stijging te verklaren uit het succes van de Groene Hotspots die op initiatief van VHG op verschillende plaatsen in Nederland zijn opgezet. Deze leveren onder andere een bijdrage aan betere doorstroom van het groene vmbo naar het groene mbo.
De stijging van 298 naar 439 leerlingen is voor de sector zeer welkom in een tijd waarin er grote vraag is naar geschoold personeel. Het komt echter niet als een complete verrassing: een aantal Groene Hotspots liet in het najaar van 2020 al een sterke stijging zien van het aantal inschrijvingen in de bbl-opleidingen. VHG heeft de Groene Hotspots opgezet met het doel de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Ze worden mede mogelijk gemaakt door FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen in samenwerking met het fonds Colland Arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels negen Groene Hotspots waar scholen en bedrijven gezamenlijk vorm geven aan voorlichting en werving en aantrekkelijk groen onderwijs, zowel binnen het vmbo als het mbo. VHG heeft hierin een verbindende rol.