Metamorfose voor historische tuin

De buitenplaats ‘Huis te Jaarsveld’ wordt gerestaureerd en gerevitaliseerd. Een belangrijke pijler is het conserveren van de waardevolle historische tuin- en parkaanleg. Elementen uit de periode na 1972, zoals de collectie historische en hedendaagse tuinbeelden en de bijzondere boom– en heestersoorten, zullen zorgvuldig worden geïntegreerd in het restauratie- en revitalisatieplan.
Metamorfose voor historische tuin | TuinVAK
Metamorfose voor historische tuin | TuinVAK
Metamorfose voor historische tuin | TuinVAK
Metamorfose voor historische tuin | TuinVAK
De gebouwen van Huis te Jaarsveld worden gerestaureerd met duurzame materialen en energiezuiniger gemaakt. Hierbij worden de leifruitmuur, muurwerk van het hek van de dwarslaan en het casco van het koetshuis zorgvuldig hersteld, waarbij logischerwijze gebruik wordt gemaakt van de bij de oorspronkelijke bouwmaterialen passende materialen, zoals bijvoorbeeld metselwerk in kalkmortel, waardoor de duurzaamheid gegarandeerd wordt.

Energiezuinig
Het koetshuis wordt tevens verduurzaamd door het energiezuinig te maken. Door de inbouw van lage temperatuur (vloer)verwarming (LTV), luchtwarmte energieopwekking en PV-panelen ter compensatie van het elektra-verbruik worden het koetshuis en het hoofdhuis zelfvoorzienend. De PV-panelen worden op de appelschuur aangebracht, zodat de monumentale waarden van het koetshuis en het hoofdhuis niet aangetast worden. Bij de restauratie van het koetshuis en landhuis is het uitgangspunt om niet overdadig te isoleren, maar meer in de installatie te investeren. Hierdoor blijven de bouwkundige aanpassingen aan het monumentale casco minimaal en blijven de monumentale waarden juist behouden.

Behoud op lange termijn
Het herstel van het park is gericht op behoud op de lange termijn. De kwaliteit van het herstelontwerp, de gekozen materialen en een gedegen uitvoering zijn daarbij leidend. Tijdens de restauratie worden zo veel mogelijk bomen en heesters behouden. Planten en dode materialen worden hergebruikt. De stammen van de populieren worden op stam verkocht en zullen gebruikt worden voor hoogwaardige producten. Ook de houtsnippers worden verkocht om te worden hergebruikt.
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.