Nachtvorstberegening

#Tuinvak 25-03-2020
Nachtvorstberegening

Het berekenen van een nachtvorst-beregening is maatwerk. Wildkamp kan dit maatwerk leveren. 
Nachtvorstberegening
Om schade in de tuinbouw, fruitteelt en wijnbouw door nachtvorst te voorkomen wordt nachtvorstberegening toegepast. Bij nachtvorstberegening wordt de bloesem beschermt tegen bevriezing door deze te beregenen. Door het nat maken ontstaat een laagje ijs, waardoor er stollingswarmte wordt geproduceerd. Deze stollingswarmte zorgt ervoor dat de bloesem zelf niet bevriest. Belangrijk is dat men door blijft beregenen tot het ijs weer ontdooit. Iedere nachtvorstberegening is anders. Om ervoor te zorgen dat de installatie goed werkt moeten bijvoorbeeld de diameters van de leidingen berekend en de pompcapaciteit bepaald worden.