Nationaal Platform Bomen gelanceerd

22-03-2023
Nationaal Platform Bomen gelanceerd

Zaterdag 18 maart 2023 lanceerden Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) het Nationaal Platform Bomen.

Nationaal Platform Bomen gelanceerd

Dit gebeurde tijdens een feestelijk event op het Kennislandgoed Larenstein in Velp, waar Yuverta mbo 120 jaar onderwijs in bos- en natuurbeheer vierde.

Het Nationaal Platform Bomen verbindt de verschillende organisaties in de bomensector met elkaar, ontsluit kennis, ervaring en activiteiten rond bomen en brengt alle informatie samen op één plek. Gezamenlijk vestigen de partners de aandacht op het belang van bomen in de stedelijke omgeving.

Binnen het Platform werken opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en opleiders samen aan een gezonde groene leefomgeving. Naast VHG Platform Boomspecialisten en ISB zijn als partner aangesloten: Bomenstichting, Kennisplatform CROW, Groenkeur, IPC Groene Ruimte, i-Tree Platform Nederland, Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA), NVTB, Praktijk Centrum Bomen en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Samenwerkingspartners Nationaal Platform Bomen

Foto: De samenwerkingspartners, v.l.n.r., vooraan: Ronny Sprong (IPC Groene Ruimte), Henk Werner (KPB ISA), Maarten Windemuller (Bomenstichting), Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen) en Djorn Noordman (ISB).

Achteraan, v.l.n.r.: Dick Oosthoek (Groenkeur en NVTB), Marc van Rosmalen (Koninklijke VHG), Maarten Loeffen (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland) en Jan Willem de Groot (VHG Platform Boomspecialisten en iTree Platform Nederland).

Foto: Michiel Pothoff