Nieuw logo voor TuinOntwerpersGroep

Nieuw logo voor TuinOntwerpersGroep  | TuinVAK
Op vrijdag 5 oktober onthulde tuinontwerper Jeanne van Rijs in De Tuinen van Appeltern het nieuwe logo van de TuinOntwerpersGroep, tijdens ‘Meet & Greet’. Het nieuwe logo is een ontwerp van grafisch designer Sandra Verkerk. Van Rijs, medeoprichter van de TuinOntwerpersGroep (kortweg: TOG) ontwierp het oude logo in 2011 tijdens de oprichting van de TOG. De TuinOntwerpersGroep bestaat uit tuinontwerpers die overwegend als zelfstandigen met het tuinontwerp vak bezig zijn. De leden organiseren door en voor elkaar studiebijeenkomsten ter vergroting en verdieping van vakinhoudelijke kennis en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. De TuinOntwerpersGroep bestaat inmiddels uit ruim 120 leden en werd op de beursvloer van ‘Meet & Greet’ vertegenwoordigd door de bestuurders. De georganiseerde studiedagen van de TOG bestaan onder meer uit het bezoeken van kwekerijen, (bedrijfs)tuinen, openbare werken en diverse excursies naar bedrijven voor vakinhoudelijke kennis. Deelnemen aan de TOG is kosteloos, tuinontwerpers kunnen zich aanmelden bij het bestuur.