Nieuwe graszaadlijn moet hovenier ontzorgen

Algemeen 13-03
Nieuwe graszaadlijn moet hovenier ontzorgen

De aanleg of renovatie van een gazon start met kwalitatief hoogwaardig graszaad en het juiste mengsel van soorten, afgestemd op gebruik en eventuele bijzondere groeiomstandigheden. Een kiemversnellende zaadcoating helpt om de verwachtingen van klanten beter te kunnen managen. En uiteraard wil je zo min mogelijk graszaad overhouden of in ieder geval niet tekortkomen. Met zijn nieuwe professionele graszaadlijn wil zaaizaadbedrijf Advanta hoveniers vanaf nu ontzorgen.

Nieuwe graszaadlijn moet hovenier ontzorgen

Het gaat om drie kwaliteitsmengsels met enkel aanbevolen rassen uit de Nederlandse Grasgids inzetbaar op alle grondslagen en verkrijgbaar in 1½ , 5 en 15 kg dosering. De handzame verpakkingen lenen zich goed voor kleine tuinen, stroken en bijzaaiwerk. De grotere eenheden zijn handig voor de omvangrijkere klussen.

Nieuwe graszaadlijn moet hovenier ontzorgen

Multifunctionele graszaadlijn

Voor nieuwe aanleg voorziet de graszaadlijn in een speelgazon, siergazon én een gazonoplossing voor de moeilijke plekken zoals schaduw en droogte. Visueel is het Ravot-speelgazon gelijkwaardig aan een bezode mat. Het 45 procent roodzwenk zorgt voor een even dichte en fijnbladige zode. De combinatie met 55 procent Engels raai en veldbeemd maakt het gras bovendien robuust en sterk, een robbertje stoeien of andere intensieve betreding verdraagt het gras dan ook met gemak. Advanta classificeert het als een multifunctioneel gazon met een snelle vestiging en relatief makkelijk onderhoudsplaatje. Als de voorkeur uitgaat naar een echt sfeer- of siergazon, dus als de esthetische waarde belangrijker is dan het gebruik, komt Extenso in beeld. Hierin domineren traag groeiende roodzwenken en veldbeemd, Engels raaigras zit er niet in. Resultaat is een fraaie zomer- en winterkleur en lagere maaifrequentie. Tegelijkertijd is het ook de aangewezen samenstelling voor de inzaai van schaduwrijke en droogtegevoelige plaatsen vanwege de goede tolerantie voor deze uitdagende groeiomstandigheden.

Klimaatbestendiger gras

Voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt en het tussentijds herstel is het speciaalmengsel Recover 2 Tetra bedoeld met 60 procent Engels raaigras. Je kunt daar in het vroege voorjaar al mee starten, omdat een substantieel deel van het Engels raaigras tetraploïd is. Dat kiemt al bij lagere bodemtemperaturen en kan door zijn groeikracht heel goed de concurrentie met de bestaande zode aan. Door de betere stresstolerantie en het grote herstelvermogen groeit het gras ook onder droge en/of zoute omstandigheden net even wat langer door. Je maakt de mat daarmee klimaatbestendiger. Alle zaadmengsels van Advanta’s nieuwe gazonlijn zijn omhuld met de Headstart Gold-coating; door deze innovatieve zaadbehandeling zal het gras zich sneller en gelijkmatiger vestigen, meer scheut- en wortelgroei vertonen en uiteindelijk vitaler zijn.