Nieuwe normenboeken groen

19-12-2022
Nieuwe normenboeken groen

Het nieuwe Normenboek voor Natuur, Bos en Landschap en het nieuwe Normenboek Gemeentelijk groen voor 2022 zijn uit. In de boeken staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen en gemeentelijk groen.

Nieuwe normenboeken groen

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, gemeenten en particuliere terreineigenaren. Ze gebruiken het boek om de kosten van beheer te calculeren.

Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te bepalen. Verder wordt het boek veel gehanteerd door adviesbureaus, aannemers, scholen en onderzoeksinstellingen. Het Normenboek Gemeentelijk Groen is meer recent (2018) voor het eerst uitgegeven en is bedoeld voor de gemeentelijk-groenbeheerders en hoveniers.

Eens in de twee jaar komt er een nieuwe uitgave van de normenboeken. Onlangs is de versie 2022 verschenen. In beide boeken zijn een aantal nieuwe activiteiten opgenomen. Ten opzichte van de vorige edities zijn bovendien alle kostennormen geactualiseerd. De effecten van hoge inflatie in 2022 zijn duidelijk zichtbaar in de kosten van de werkzaamheden. Vooral bij werk met zware machines komen de kosten hoger uit dan in 2020 door hogere prijzen voor diesel en aanschaf van machines.