Nieuwe voorzitter GA-Platform Restauratie

Simon Angel (51) is de nieuwe voorzitter van het GA-Platform Restauratie, de koepelorganisatie van een tiental brancheorganisaties van gespecialiseerde bedrijven werkzaam in onderhoud en restauratie van cultureel erfgoed.

Nieuwe voorzitter GA-Platform Restauratie | TuinVAK

Angel volgt per 1 januari 2023 Wim van der Maas op, oprichter van het GA-Platform Restauratie in 2016 en eerste voorzitter. Het GA-Platform Restauratie vertegenwoordigt ruim 400 bedrijven.

Simon Angel is voorzitter van de Vereniging van Erfgoed Hoveniers, één van de bij het Platform aangesloten brancheorganisaties. Als consultant is hij actief bij verschillende Ministeries, Provincies en omgevingsdiensten en coacht hij Nederlandse ambassadeurs. Ook is hij als procesmanager / directievoerder nauw betrokken geweest bij de restauratiewerkzaamheden van bijvoorbeeld Vesting Naarden, Buitenplaats Landfort en kasteelplein Amerongen.

Naast de erfgoed hoveniers maken de glazeniers, leidekkers, molenmakers, restauratieschilders, restauratievoegers, rietdekkers, siersmeden, steenhouwers en timmerlieden deel uit van het Platform. Het GA-Platform is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Met de restauratie-architecten (VAWR) en de restauratie-hoofdaannemers (Vakgroep Restauratie) wordt op tal van terreinen nauw samengewerkt, met als doel de kwaliteit in de monumentenketen te verbeteren.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.