Normontwerpen verduurzaming van hout en houtproducten

#Tuinvak 29-01-2021
Normontwerpen verduurzaming van hout en houtproducten

Ontwerp NEN-EN 1001 over duurzaamheid van hout en Ontwerp NEN-EN 12037 over houtverduurzamingsmiddelen zijn gepubliceerd. Belanghebbenden partijen kunnen tot 27 februari 2021 commentaar indienen.
Normontwerpen verduurzaming van hout en houtproducten
Ontwerp NEN-EN 1001 ‘Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten – Termen en definities' bevat terminologie met betrekking tot houtverduurzaming en is een herziening en samenvoeging van de twee normdelen uit 2005. De norm bevat een overzicht van bij voorkeur gebruikte termen in de normen van CEN/TC 38. De termen en hun definities worden in het Engels, Frans en Duits gegeven. Als u belangstelling hebt om een Nederlandse vertaling van de definitieve norm te financieren kunt u contact opnemen met NEN.
Ontwerp NEN-EN 12037 'Houtverduurzamingsmiddelen – Beproevingsmethode in het veld voor de bepaling van de relatieve beschermende werking van een houtverduurzamingsmiddel niet in contact met de grond – Methode met horizontale lapnaad' is een herziening van CEN/TS 12037 uit 2003. De methode is bedoeld om de werking te bepalen van verduurzamingsmiddelen die zijn bedoeld voor toepassing zonder aanvullende bescherming op hout niet in contact met de grond.