Op plantenjacht rond de wereld

Op plantenjacht rond de wereld

15 augustus 2023 verschijnt bij uitgeverij Sterck & De Vreese Uitgestorven planten - Op plantenjacht rond de wereld.

Op plantenjacht rond de wereld

Top - botanici Maarten Christenhusz en Rafaël Govaerts nemen de lezer mee op een reis rond de wereld en presenteren in detective-stijl hoe plantenjagers soorten (her)ontdekken waarvan men aannam dat ze niet meer voorkwamen.

De auteurs van dit standaardwerk, dat met honderden afbeeldingen is geïllustreerd, beschrijven eerst in de uitgebreide inleiding het fenomeen ‘uitsterven’ en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Vervolgens komen elf regio’s in de wereld aan de orde, waarvan zij goed gedocumenteerd de uit het wild verdwenen planten beschrijven en de soorten die uiterst zeldzaam (geworden) zijn. Herontdekkingen worden met evenveel vreugde als ongeloof opgetekend, waarmee de betrokkenheid van de auteurs duidelijk naar voren komt.

Zelf uitgestorven planten kweken

Dit boek laat de diversiteit aan planten zien die we zijn kwijtgeraakt, maar inspireert ook om er iets aan te doen. Zo hebben een aantal in het wild uitgestorven soorten het geschopt tot commercieële tuincentra. Deze kun je dan zelf kweken.

Uitgestorven planten | Maarten Christenhusz, Rafaël Govaerts | ISBN 9789056158019 | Hardback | 512 pagina's | verkoopprijs € 59,95 | Verschijnt 15 augustus bij Sterck & De Vreese