Op weg naar 100% duurzaam hout

#Tuinvak 30-11-2020
Op weg naar 100% duurzaam hout

Het convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ wil de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen stimuleren. Volgens waarnemend secretaris Tieme Wanders zijn er de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. 
Op weg naar 100% duurzaam hout
Met het onderschrijven van het Convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ hebben 23 partijen de handen ineen geslagen om hout uit duurzaam beheerde bossen tot gemeengoed te maken in Nederland. Naast het ministeries van Buitenlandse Zaken hebben 13 branches in de hout-, bouw-, meubel- en retailketen, FNV, CNV en 7 maatschappelijke organisaties het Convenant ondertekend. Door het stimuleren van de vraag naar duurzaam hout in Nederland, wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Dit is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals. 
Positieve samenwerking
“Doordat verschillende partijen actief en positief samenwerken binnen het convenant is er al veel kennis gedeeld en gegenereerd”, zegt waarnemend secretaris Tieme Wanders. “We zijn nu bezig om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te verankeren binnen dit convenant. Want ook op sociaal vlak is het belangrijk om richtlijnen te hanteren en misstanden te voorkomen op het gebied van duurzaam bosbeheer.” Volgens de secretaris werken alle partijen goed samen om meer bewustwording te creëren en is men bezig de handelsketen beter in kaart te brengen. “Er wordt aan een handleiding gewerkt waarin inkopers van hout kunnen zien met welke duurzame aspecten ze rekening moeten houden. Je merkt dat er tijdens houtoogst- en productieprocessen veel controle plaatsvindt op mvo-aspecten, maar in de handelsketen en verdere verwerking nog wat minder. Daar liggen nog winstkansen.”

Flinke inspanning
Ruim 90% van het toegepaste hout in Nederland wordt geïmporteerd. In 2015 was 83% van dit hout aantoonbaar duurzaam en voorzien van een FSC of PEFC keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Hoewel de trend van de afgelopen jaren is dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout toeneemt, vraagt het nog een flinke inspanning om de uiteindelijke stap naar 100% duurzaam hout te maken. Tijdens de Green Deal is een knelpuntenanalyse uitgevoerd die inzichtelijk maakt waar actie nodig is en wie waar aan zet is. In het convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ gaan de partijen met diverse acties aan de slag in de gehele keten, zodat er ook echt een verschil kan worden gemaakt.

Het aandeel toegepaste tropisch hardhout wat duurzaam is gecertificeerd ligt op 67 procent en is de afgelopen jaren licht gedaald. Wanders: “We zijn nu aan het uitzoeken wat hiervan de oorzaak is. Eigenlijk zou geen enkele partij meer moeten werken met hout dat niet gecertificeerd is voor duurzaam. Alleen dan creëer je een gelijk speelveld. De klant zou in de ideale situatie ook geen keus meer mogen hebben. Als je alleen maar gecertificeerd hout kunt kopen, dan weet je ook honderd procent zeker dat je de goede keus maakt. Maar in de praktijk wil de consument blijkbaar toch de vrijheid houden om zelf te kunnen kiezen. Legaal is ook goed, zo wordt vaak geredeneerd. Maar legaal is nog niet duurzaam. Daar moeten extra activiteiten voor worden ondernomen. In plaats van legaliteit zou duurzaamheid als minimumeis moeten gelden.”

Bouwmarkt vs projectmarkt
Volgens Wanders ben je als consument van bouwmarkten vrijwel geheel verzekerd van duurzaam hout, terwijl dit in projecten nog lang niet altijd het geval is. “Je hebt in de projectmarkt meer keuze omdat je te maken hebt met directe handelaren. Er wordt ook veel meer naar de prijs van het hout gekeken. Verder zouden we in Nederland nog meer kunnen doen om hout als bouwstof te promoten in plaats van materialen als staal, ijzer en beton. Zeker met het oog op de huidige stikstofimpasse. Maar we hebben al veel bereikt en gaan de goede kant op. Mede dankzij Het convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’.”

De belangrijkste positieve bijdragen van duurzaam bosbeheer:
  1. Het behoud van onze biodiversiteit.
  2. Het tegengaan van klimaatverandering:
  3. Bossen voorkomen erosie
  4. In duurzaam beheerde bossen is geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit.
  5. Afhankelijk zijn wordt in duurzaam beheerde bossen beter beschermd.
  6. Door de bossen duurzaam te beheren krijgen ze economische waarde. 

Op weg naar 100% duurzaam hout
Op weg naar 100% duurzaam hout
Op weg naar 100% duurzaam hout