Overheid aanjager verduurzaming natuursteensector

08-02-2022
Het pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) natuursteen duurde vier
Het pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) natuursteen duurde vier

Overheden kunnen via hun aanbestedingen een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector door Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) op te nemen in hun inkoopvoorwaarden. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotprogramma ISV Natuursteen van het Initiatief TruStone.

Het pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) natuursteen duurde vier
Het pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) natuursteen duurde vier

Het pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) natuursteen duurde vier jaar en richtte zich op het bevorderen van de toepassing van internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Uit het eindrapport Aanbesteding als aanjager van transitie blijkt dat overheden die ISV toepassen in hun inkoop, bijdragen aan het tegengaan van zulke misstanden in de natuursteenketen.

‘Door het pilotprogramma zijn belangrijke drempels weggenomen bij inkopers en contractmanagers,’ zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van Initiatief TruStone. ‘Het programma heeft bij overheden de kennis over risico’s in de keten vergroot en gezorgd voor meer begrip tussen bedrijven, overheden, vakbonden en ngo’s. Dit heeft al tot concrete resultaten geleid in India. In gesprekken met leveranciers ter plekke zijn risico’s in kaart gebracht, is een aanpak vastgesteld hoe deze tegen te gaan en zijn afspraken gemaakt hoe de voortgang te volgen.’