Plantarium gaat digitaal

#Tuinvak 28-04-2020
Plantarium gaat digitaal

Om de sierteeltsector toch de helpende hand te bieden zet Plantarium vooral in op digitale interactie. De koers van het kabinet laat helaas geen ruimte voor de fysieke editie van 2020 van de beurs Plantarium. 
Plantarium gaat digitaal
Handel bevorderen in sierteeltproducten is de belangrijkste missie van Plantarium. Een internationale beurs als deze is niet in een vorm met aangepaste protocollen te vangen die voor alle betrokkenen voldoende interessant is. De plannen voor de fysieke beurs schuiven door naar volgend jaar, als de ontwikkelingen rondom COVID-19 het weer in een haalbare vorm toelaten. Digitale communicatie is in de lock down periode wereldwijd de norm geworden. Het is dus logisch om in deze richting te acteren voor promotie en handelsbevordering van producten en bedrijven in de sierteelt sector. Bovendien ligt het in lijn met de nieuwe koers van Plantarium om van jaarlijkse beurs uit te groeien naar -ook- een digitaal platform.