Praktijk-rijk leren

Farwick Groenspecialisten uit Enschede is een officiële praktijklocatie geworden van Zone.college. Studenten van de mbo-opleiding Tuin & landschap krijgen bij het bedrijf (of bij op projectlocaties van Farwick) de mogelijkheid om onderdelen van hun opleiding aan te leren.
Praktijk-rijk leren | TuinVAK
Zo heeft Farwick inmiddels een gastles gegeven over natuurbaden en hebben de studenten een kijkje genomen bij de realisatie van een natuurbad in Enschede. Met deze nieuwe praktijklocatie krijgt praktijk-rijk leren, 1 van de pijlers van het mbo-onderwijs binnen Zone.college, een kwalitatieve en concrete invulling.
‘We zijn blij met deze erkenning’, vertelt Eric Snippert van Farwick Groenspecialisten. De afgelopen periode heeft het bedrijf samen met docenten van Zone.college invulling gegeven aan de opdracht om studenten Tuin & landschap steeds meer in de praktijk te laten leren. Het gaat dan onder meer over onderwerpen, zoals het aanleggen en onderhouden van beplantingen en gazons. Maar ook nieuwe en complexere thema’s, zoals natuurbaden en daktuinen, komen aan de orde.
De komende weken ontvangen ook andere groenbedrijven het predicaat ‘praktijklocatie’. Het gaat om Donker Groen uit Hengelo, Grootgroener uit Wierden, Vossebeld uit Oldenzaal en Boomkamp Groenbedrijven uit Hengelo. Met deze bedrijven werkt Zone.college de komende jaren aan de ontwikkeling en invulling van haar mbo-opleidingen Tuin & landschap.