Prijsindexcijfer specifiek voor groenbranche

Algemeen 27-06
Prijsindexcijfer specifiek voor groenbranche

Vanaf nu is er een specifiek prijsindexcijfer voor de groenbranche beschikbaar. Dit prijsindexcijfer ‘landschapsverzorging’ biedt groenondernemers de mogelijkheid om een betrouwbare en sectorspecifieke referentie te gebruiken voor hun prijsindexering.

Prijsindexcijfer specifiek voor groenbranche

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de transparantie en eenduidigheid binnen de sector. Het prijsindexcijfer is vanaf heden per kwartaal beschikbaar op de website van CBS.

Prijsontwikkelingen in de markt

De prijsindex ‘landschapsverzorging’ wordt toegevoegd aan de publicatietabel van de statistiek dienstenprijzen (DPI). Deze index biedt een periodiek inzicht in de gemiddelde prijsontwikkelingen binnen de markt voor landschapsverzorging. Groenbedrijven kunnen deze prijsindex gebruiken als basis voor het indexeren van hun tarieven.

Steekproef ondernemingen groenbranche

De prijsindex voor landschapsverzorging is opgezet in het kader van de verordening Europese Bedrijfsstatistieken, die een complete statistiek van dienstenprijzen vereist. Voorheen dekte de statistiek dienstenprijzen van het CBS slechts een deel van de dienstensector.

Sinds november 2022 vraagt CBS via een steekproef van ondernemingen in de groenbranche om elk kwartaal een vragenlijst in te vullen1. De gegevens zijn niet herleidbaar naar de bedrijven. De prijsindex heeft uitsluitend betrekking op de zakelijke en publieke markt. Diensten geleverd aan particulieren vallen buiten de scope.

Meer informatie