Samen invasieve plantensoorten bestrijden

Gebr. Van Kessel Onderhoud en Weed Free Service sluiten een samenwerkingsovereenkomst om samen de groei van invasieve plantensoorten te bestrijden. 
Samen invasieve plantensoorten bestrijden | TuinVAK
De bedrijven bundelen hun expertise en krachten ten behoeve van de bestrijding van invasieve plantensoorten, zoals de Japanse duizendknoop, de Pitrus, Watercrassula, Waternavel en de Reuzenberenklauw. Met 100% milieuvriendelijke bestrijdingmethodes zullen de bedrijven vanaf heden landelijk gaan opschalen. Jaap Kamp, directeur Gebr. Van Kessel Onderhoud: ‘Door intensief samen te werken tillen we onze bestrijdingsdiscipline naar een hoger niveau en dat is goed nieuws voor overheden die kampen met deze agressieve exoten!’ Gebr. Van Kessel Onderhoud beschikt (voor zover bij ons bekend, Red.) als enige Nederlandse aannemer over een speciale onkruidbestrijdingsmachine die invasieve plantensoorten machinaal elektrocuteert. Weed Free Service heeft onder andere een speciale heetwatertechniek ontwikkeld. Door de nieuwe samenwerking zullen de partijen ook elkaars specialismes gaan aanbieden. Harry Kloosterman, directeur Weed Free Service: ‘Door samen te werken, kunnen we niet alleen kennis delen, maar ook onze expertise beter en grootschaliger uitrollen. Samen zijn we sterker!’