Strategisch partnership voor klimaat

Bouwstoffen Unie en RWE gaan gezamenlijk secundaire grondstoffen (poederkoolvliegas, bodemas, etc.) vermarkten. Hiermee zetten ze samen stappen in het naleven van de afspraken uit het betonakkoord.

Strategisch partnership voor klimaat | TuinVAK

In het betonakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot en de inzet van circulaire grondstoffen en producten in de bouw- en GWW-wereld. Deze strategische samenwerking past perfect in de collectieve ambitie van Bouwstoffen Unie gericht op secundaire grondstoffen.

Bij de productie van energie uit steenkool en biomassa in de centrales van RWE komen secundaire grondstoffen vrij. Deze secundaire grondstoffen worden al ingezet in beton-gerelateerde producten en levert een behoorlijke CO2-reductie op (tot wel 30%), wat bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen in Nederland.

Het inzetten van deze secundaire grondstoffen is een duurzame bijvangst van het energieproductieproces en heeft een gunstige invloed op de MKI-waarde. (De grootheid waarmee in rekenprogramma’s, op basis van de Nationale Milieu Database (NMD), de milieukwaliteit ten aanzien van klimaat en energie en circulaire economie van een aanbieding wordt uitgedrukt.)

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.