Taakgericht en efficiënt werken

#Tuinvak 01-10-2020
Taakgericht en efficiënt werken

De werkvoorbereider kan met de werkvoorbereiderskaart, die als basis dient voor de GroenwerkApp, het werk voorbereiden, de voortgang inzien, alle meldingen op kaart in één overzicht bekijken en de weekstaten genereren. 
Taakgericht en efficiënt werken
Taakgericht en efficiënt werken is nu beschikbaar voor alle werkzaamheden in de Groenwerkapp. Aannemers en hoveniers in de groensector maken al langere tijd gebruik van de MaaiApp. Met de MaaiApp ziet iedere medewerker welke werkzaamheden hij of zij waar moet uitvoeren en men kan na uitvoering de werkzaamheden afmelden. Daarnaast biedt de MaaiApp de mogelijkheid om meldingen te maken, voorzien van een exacte locatie, opmerking en foto. De app wordt ook gebruikt om onderling te communiceren over de werkzaamheden. Inmiddels wordt de app voor veel verschillende werkzaamheden ingezet zoals schouwen, VTA-boominspecties, bestrijden van invasieve exoten, eikenprocessierups en onkruid, schoonmaak en opruimwerkzaamheden, reparaties in de openbare ruimte, brandkraaninspecties etcetera. Daarom wordt de app nu ook wel GroenwerkApp genoemd.