Toekomstbestendig groen onderwijs

#Tuinvak 09-05-2018
Toekomstbestendig groen onderwijs

Toekomstbestendig groen onderwijs
Branchevereniging VHG roept de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) in een brief op om het groene bedrijfsleven een belangrijke positie te geven in het toekomstbestendig maken van het groene onderwijs. Hiermee haakt VHG in op de beleidsreactie van beide ministers op het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de branchevereniging aan dat zij diverse initiatieven heeft genomen om in samenwerking met de groene vmbo-scholen en AOC’s het tij te keren. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. “Al deze initiatieven werpen hun vruchten af, maar we zijn er nog niet”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen (foto). VHG pleit voor een verregaande krachtenbundeling in het groene onderwijs en stelt onder meer voor om in samenwerking met het bedrijfsleven op regionaal niveau zogenoemde ‘hotspots’ in te richten voor vakontwikkeling en -onderwijs.