Van bezit naar gebruik

Graaver.com is dé plek waar je online terecht kunt voor de beste verhuurders van kwalitatief goede graafmachines. Dit nieuwe online verhuurplatform is opgezet in co-creatie met 11 verhuurders verspreid over Nederland en België. 
Van bezit naar gebruik | TuinVAK
De website maakt het duurzaam delen en gebruik van graafmachines mogelijk en stimuleert lokaal ondernemerschap. Zo dragen huurders én verhuurders van grondverzetmachines hun steentje bij aan een duurzame deeleconomie. Graaver is een initiatief van Verhoeven Grondverzetmachines BV in Maarheze. Een familiebedrijf met ruim 60 jaar ervaring op het gebied van grondverzetmachines en aanverwante activiteiten. In deze periode heeft het bedrijf uit Maarheeze een uitgebreid netwerk van Takeuchi-partners opgebouwd. Met enkele van hen wordt nu de samenwerking geïntensiveerd door te starten met het verhuurplatform Graaver. Met dit nieuwe concept spelen Verhoeven en haar partners in op een duidelijke maatschappelijke trend: de verschuiving van bezit naar gebruik. Ook wel de deeleconomie genoemd. Graaver stimuleert in dat opzicht een verantwoorde consumptie en productie van graafmachines.