Veel belangstelling voor Basisopleiding Zwemvijvers

Donderdag 8 september 2022 is in Zwolle de eerste groep deelnemers met de nieuwe VHG Basisopleiding Zwemvijvers gestart. Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor hoveniers die zich verder willen bekwamen in het aanleggen en onderhouden van zwemvijvers volgens de Duitse FLL-standaard.

De deelnemers bezoeken een natuurzwembad in Heerde.

Wiljan Bruggeman, een ervaren zwemvijverbouwer en voorzitter van het VHG Platform Natuurlijk Zwemwater: ‘Het bouwen van zwemvijvers vereist veel specifieke kennis. Die kennis is nu niet bij alle bedrijven aanwezig. Het missen van details kan funest zijn. Zeker na de aanleg kunnen dingen misgaan. Soms moet dan een meer ervaren bedrijf de zaak oplossen. En dat bezorgt de branche geen goede naam.’ De opleiding is op initiatief van dit platform ontwikkeld om de kwaliteit van de zwemvijverbouw in Nederland te verhogen. 

Mensen van bedrijven die al zwemvijvers aanleggen, als ook groenprofessionals die hun werkterrein willen uitbreiden doen hun voordeel met de opleiding.

De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten op locatie. De deelnemers bereiden zich via e-learning voor op deze bijeenkomsten, die vooral praktijkgericht zijn. Ervaren trainers behandelen onder andere onderwerpen als de typen zwemvijvers, waterbiologie, techniek, waterkwaliteit, onderhoud en regels en vergunningen. De cursusdata voor dit jaar zijn vol. Inschrijven voor 2023 kan via de website van VHG.