Vergroening Nederlandse steden en dorpen loopt terug

Algemeen 10-06
Vergroening Nederlandse steden en dorpen loopt terug

Veel steden en dorpen in Nederland worden minder groen. Dat blijkt uit cijfers van de Groene Stad Challenge. Van de onderzochte steden blijkt slechts 22 procent afgelopen jaar groener te zijn geworden. Van de dorpen is slechts 18 procent groener geworden. Alle andere dorpen en steden worden minder groen. De gemiddelde trend is licht negatief met een afname van 2,6 procent vegetatie. Maar er zijn ook grotere negatieve uitschieters, waarbij vele duizenden vierkante meters groen verloren zijn gegaan.

Vergroening Nederlandse steden en dorpen loopt terug

De Groene Stad Challenge is een initiatief van architecten- en ingenieursbureau Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel en geeft sinds 2021 op basis van data-analyses van satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per buurt en per plaats binnen Nederland. Inmiddels doen 124 gemeenten mee. Ondanks hoge gemeentelijke ambities, vergroeningsprogramma’s en vele gewipte tegels tijdens het NK Tegelwippen, komt er dus maar weinig groen bij. 

Vergroening Nederlandse steden en dorpen loopt terug

Minder groen op particulier terrein in de steden

Het verlies aan groen is vooral te verklaren door een sterke afname van de vierkante meters groen op particulier terrein. Een afname van gemiddeld 21,6 procent in twee jaar tijd. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Joeri Meliefste van Sweco: “De data bevestigt mijn beeld dat veel mensen hun tuin inrichten met tegels, bestrating en kunstgras. Als we dat met z’n allen veranderen, kunnen we de grootste winst behalen.”