Voor een uitstootvrije sector

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners heeft zich aangesloten bij De Groene Koers. In dit platform werken de bouw, infra en de groensector aan een uitstootvrije sector. 
Voor een uitstootvrije sector | TuinVAK
Doel is dat mobiele werktuigen in 2030 minder schadelijke stoffen uitstoten en in 2050 emissievrij zijn. Marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en andere initiatiefnemers werken binnen De Groene Koers samen aan innovaties, doen praktijkervaringen op en delen kennis over verduurzamen van materieel. Ook nieuwe manieren van samenwerken en aanbesteden krijgen aandacht, want om duurzaam materieel in de sectoren te implementeren, is ook de medewerking van opdrachtgevers nodig. Hogere kosten voor de inzet van schoon materieel kan nu nog een belemmering zijn. Instanties zoals CROW, overheden en inkoopgroepen zijn daarom ook betrokken. De Groene Koers is begin 2020 van start gegaan als initiatief van Bouwend Nederland, BMWT (de brancheorganisatie van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) en CUMELA.
Foto: Rechts VHG-directeur Egbert Roozen, links projectleider Anne Fokke de Vries