Wat zijn de adviezen voor vakmensen in de bouw?

Na de aankondigingen van de maatregelen door het kabinet, zag het platform Werkspot het aantal klussen tijdelijk dalen. Inmiddels echter, klimt het stapsgewijs weer omhoog. Werkspot: “Het aantal klussen ligt inmiddels weer op het niveau van voor de crisis. Er worden grofweg 10.000 klussen per week geplaatst. We zien dat met name de klussen buitenshuis toenemen.” 
Wat zijn de adviezen voor vakmensen in de bouw?  | TuinVAK
Wat zijn de adviezen voor vakmensen in de bouw?  | TuinVAK
Welke tips geven zij verder?
Werkspot: “Allereerst adviseren wij altijd de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid, het RIVM en andere autoriteiten op te blijven volgen. Verder proberen we onze vakmensen van tips te voorzien, die kunnen helpen bij onder andere persoonlijke ontmoetingen tussen hen en de klant op locatie.”
 
Tip 1. Probeer waar mogelijk contactloze bezoeken te regelen en communiceer via digitale middelen (video, chat, foto's) bij het uitvoeren van het werk.

Tip 2. Vraag de klant allereerst of hij/zij symptomen heeft (koorts, verkoudheid, hoest, keelpijn). Als een van jullie symptomen heeft, stel het bezoek dan uit. Dit geldt ook voor symptomen bij huisgenoten van particulieren en voor medewerkers van vakbedrijven.

Tip 3. Vertoont een van je werknemers symptomen (koorts, verkoudheid, hoest, keelpijn), laat hem of haar dan niet naar de consument gaan en stel zijn of haar persoonlijke bezoeken uit, totdat de symptomen volledig zijn verdwenen.

Tip 4. Als je jezelf als een kwetsbaar persoon beschouwt (zoals gedefinieerd door het RIVM), laat het elkaar dan zo snel mogelijk weten, zodat je maximale voorzorgsmaatregelen kan nemen om het risico op besmetting tijdens de uitvoering van het werk te verminderen.

Tip 5. Volg tijdens de ontmoeting te allen tijde de algemene voorzorgsmaatregelen op om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Was je handen regelmatig met water en zeep, schud geen handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, bewaar een afstand van minimaal 1,5 meter en gebruik papieren zakdoekjes.

Tip 6. Een groep mag niet uit meer dan drie mensen bestaan, houd daar rekening mee. Indien mogelijk, verzoek of de klanten zich, tijdens het uitvoeren van de opdracht, in een andere ruimte kunnen bevinden.

Tip 7. Vermijd zoveel mogelijk persoonlijk fysiek contact. Gebruik je eigen pen of stylus pen bij het ondertekenen van documenten of bij het goedkeuren van overeenkomsten op smartphones, tablets of laptops.

Tip 8. Neem tijdens de klus geen drankjes of snacks aan om de kans op besmetting te minimaliseren.

Tip 9. Als er sprake is van gezondheidsklachten bij de consument of huisgenoten die wijzen op een Corona besmetting (hoesten, verkoudheid, koorts) of bij een klant die tot de groep ‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, voer het werk dan alléén uit in geval van storing of calamiteit. Ernstig is wanneer algemene dagelijkse levensbehoefte (zoals koken, toiletgebruik, wassen en schoonmaken) niet uitgevoerd kunnen worden.

Tip 10. Gebruik eventueel wegwerp handschoenen (elke kwaliteitsklasse volstaat), een wegwerp overall, wegwerp sloffen en een veiligheidsbril, voor bescherming.

Meer weten? Bekijk de COVID-19 Werkspot richtlijnen  
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

TuinVAK nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.