Weer een geslaagde nieuwkomersklas

Op 20 april 2021 ontvingen voor de derde keer tien nieuwe Nederlanders hun certificaat Voorschakelaars GroenStart. Daarmee rondt de laatste groep deelnemers dit unieke GroenStart-traject af. 
Weer een geslaagde nieuwkomersklas  | TuinVAK
Drie jaar lang kregen steeds tien nieuwkomers de kans mee te doen met GroenStart en op deze manier koers te zetten naar betaald werk. Samen met het onderwijs, gemeenten, uitzendorganisaties, trainers en werkgevers in de groene sector kijkt Greenport Noord-Holland Noord terug op een geslaagd project. Drie jaar geleden werd vanuit GroenStart en John Koomen Tuinen een speciaal traject voor nieuwkomers gestart: mannen die vanuit hun aanmerking als statushouder worden geschoold en begeleid in werken in de agrarische sector, inclusief taaltraining en uitzicht op een vaste baan.
Het Clusius College wil deze speciale route voor nieuwkomers -die onder andere bestaat uit een tweejarige entree-opleiding in plaats van de standaardperiode van een jaar- verankeren in het vaste onderwijsaanbod. Op deze manier kan dan blijvend maatwerk worden geboden aan deze doelgroep, samen met de andere betrokken partijen vanuit de overheid en het bedrijfsleven.