Yuverta partner Nationaal Platform Bomen

Algemeen 22-03
Fotograaf: Gerard van Roekel
Fotograaf: Gerard van Roekel

Bij de viering van 20 jaar onderwijs in boomspecialisme op woensdag 20 maart 2024 werd Yuverta Hotspot Boom, Bos en Natuur (MBO) met open armen ontvangen als nieuwste partner van het Nationaal Platform Bomen.

Fotograaf: Gerard van Roekel
Fotograaf: Gerard van Roekel

Djorn Noordman, kernlid van het Nationaal Platform Bomen, verwelkomde Yuverta binnen de gelederen en overhandigde Annemarie Moons, bestuursvoorzitter van Yuverta, een symbolisch geschenk.

Het Nationaal Platform Bomen, op 18 maart 2023 geïnitieerd door de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB), ambieert een intensieve samenwerking tussen diverse spelers in de bomensector. Met de toetreding van Yuverta MBO, aansluitend op het cursusonderwijs, is nu ook het beroepsonderwijs vertegenwoordigd, wat de kennisuitwisseling en sector brede ervaring ten goede komt.

Yuverta: twee decennia boomspecialisme

De viering bij Yuverta MBO Velp stond in het teken van de ontwikkeling in onderwijs in boomspecialisme over de afgelopen twee decennia. Belicht werden de continue samenwerking tussen de overheid, educatieve instellingen en het bedrijfsleven.

Het Nationaal Platform Bomen voelt een hoge urgentie om bomen een belangrijke rol te geven in het verhogen van de leefkwaliteit, biodiversiteit en volksgezondheid.