Zelfvoorzienende boom in bak

Hoefakker Boomspecialisten ontwikkelde een nagenoeg zelfvoorzienende boom in bak. SmartCityTrees is een uniek systeem van boom, boombak, waterbuffering, watergeeftechnologie op basis van lichtpanelen en een speciaal Hoefakker Boombakmengsel. Inclusief realtime monitoring op afstand. 
Zelfvoorzienende boom in bak | TuinVAK
Voordelen SmartCityTrees: boom op bijna iedere plek mogelijk; nutsvoorzieningen zijn niet nodig; reductie watergiften meer dan 50%; halvering voertuigbewegingen voor aanvoer water = minder stikstofuitstoot; voorkomen van uitval door realtime monitoring. Voor het Smart ontwikkelde watergeefsysteem voor bomen in bakken zijn geen nutsvoorzieningen nodig. Frequentie en duur van
automatisch watergeven is naar behoefte van de boom instelbaar. Resultaat: halvering van handmatige watergiften. Realtime monitoring voorkomt uitval door bijvoorbeeld droogtestress. Onderdelen: waterbuffering verbonden aan druppelbevloeiingssysteem; beregeningscomputer; oplaadbare accu; lichtpaneel; systeem voor realtime monitoring op afstand. Het speciaal voor bomen in bakken ontwikkelde en boombakmengsel vormt de basis voor een succesvolle groei en ontwikkeling. Door de unieke samenstelling wordt een optimale vochthuishouding bereikt en het ideale zuurstofgehalte voor bomen in bakken.