Actief bezig zijn met duurzaam ondernemerschap

Advertorial 09-07
Actief bezig zijn met duurzaam ondernemerschap

Het is vast herkenbaar: de dagen hebben te weinig uren en je rent van hot naar her. Terwijl het soms zó belangrijk is om pas op de plaats te maken om na te denken hoe je jouw bedrijf toekomstbestendig kan maken. De deelnemers aan de van het Groen-groeigroep maken bewust tijd vrij om samen na te denken over duurzaam ondernemerschap in al zijn facetten. Dat biedt niet alleen meerwaarde voor henzelf en hun medewerkers, maar ook voor hun klanten.

Actief bezig zijn met duurzaam ondernemerschap

Samen slim impact maken: dat is het motto van de hoveniers die deelnemen aan de van het Groen-groeigroep. Tijdens de bijeenkomsten van de groeigroep delen ze hun kennis en ervaringen, onder andere over de mogelijkheden die je als hovenier hebt om te verduurzamen. Zowel in het werk, als in de bedrijfsprocessen. De hoveniers doen zo samen nieuwe inzichten op, en scholen zichzelf en hun medewerkers bij over actuele thema’s. Bijvoorbeeld rondom de ontwikkelingen in de klimaat- en energietransitie.

“Door je hier zelf als ondernemer in te verdiepen, kun je de nieuw opgedane kennis ook weer vertalen in een maatwerkadvies voor je klanten. En naast vaktechnische thema’s buigt de groeigroep zich ook over onderwerpen als positionering in de markt, het aantrekken en behouden van personeel en leiderschap: alles om stappen te zetten op weg naar een toekomstbestendig bedrijf”, verduidelijkt Teunis van de Pol, bedenker van garDsign.

Klanten beter adviseren

Op 1 september 2022 vierde garDsign haar tienjarig bestaan; die datum vormde ook de officiële start van een xpertgroep. Precies een jaar later werd de van het Groen-groeigroep opgericht om nóg nauwer met elkaar samen te werken. Hoveniers Thomas Rikhof, Henri Jansen, Marnix van de Baan en Léon te Winkel verkennen met garDsign en Poladvies de (on)mogelijkheden van het klimaatadaptief maken van huis en tuin. “Doordat we zelf op ontdekkingsreis gaan en investeren in systemen zoals een warmtepomp en regenwateropvang, kunnen we onze klanten nog beter adviseren en inspireren op dat vlak”, aldus Van de Pol.

Training over bedrijfsidentiteit

Dit voorjaar gaf Renate Manders - strategisch partner voor ondernemers - een training aan de groeigroep over bedrijfsidentiteit en wat je daarmee doet in je organisatie. Ze licht toe: “Bedrijfsidentiteit en waarden zijn geen dingen die je verzint, maar die van nature in je zitten als ondernemer. En juist dát probeer ik naar boven te halen. Door van die waarden bewust te zijn, kun je ze veel meer meenemen in je besluitvorming, je processen en in je communicatie met anderen.”

Marnix van de Baan uit Nijkerk geeft toe dat de insteek van deze bijeenkomst flink buiten zijn comfortzone was. “Maar dat is helemaal niet verkeerd. Door bepaalde vragen van de businesscoach ging ik dieper nadenken over mijn eigen bedrijf en manier van werken. Hoe sta ik er nou als persoon, maar ook als ondernemer, in? Dat kan mooie inzichten geven.”

Welke klanten wil je bedienen?

Hovenier Henri Jansen weet als geen ander: in de waan van de dag dender je vaak maar door. “De bijeenkomst met de businesscoach was voor mij een moment om even pas op de plaats te maken en na te denken: ben ik eigenlijk bezig zoal ik bezig wil zijn?” Jansen noemt zichzelf een groene hovenier. “Ik maak graag groene tuinen, waar ruimte is voor biodiversiteit, natuurwaarden en rust, in plaats van tuinen die voornamelijk uit grote tegels en een overkapping bestaan. Ik weet inmiddels: je krijgt uiteindelijk de klanten die bij je passen, die je verdient. In mijn geval zijn dat klanten die houden van een groene tuin. Die klanten wil ik graag bedienen, dat past bij mij.”


Ook Thomas Rikhof uit Reutum blikt positief terug op de sessie met de businesscoach. “Het is natuurlijk hartstikke goed om te ontdekken waar je unieke kracht ligt. Tijdens deze sessie moesten we ons onderbuikgevoel onder woorden brengen. Dat wat je gebruikelijk op de automatische piloot doet, moet je zien te vermarkten. Normaal is het altijd: gaan, gaan, gaan. Nu stond ik even stil bij wat ik nou écht wil. Zo’n bijeenkomst geeft altijd stof tot nadenken.”


Sluit je aan bij van het Groen

Eén van de doelen van de van het Groen-groeigroep is om samen tot inzichten te komen om groenbedrijven toekomstbestendiger maken. Wil je ook deelnemen? Kijk op: https://vanhetgroen.com/


Luister ter inspiratie

Polcast is een regelmatige podcast over tal van onderwerpen waar de groeigroep zich over buigt. Naast een uitleg over het van het Groen-concept, kun je inmiddels diverse andere Polcasts terugluisteren met thema’s als: ‘Hoe kun je groeien in het runnen van jouw bedrijf?’ en ‘Hoe kun je een irrigatiesysteem verduurzamen?’. https://poladvies.com/polcast/